Article thumbnail

Analysis of organisation of nine-pin bowling World Championship

By Sabina Koljić

Abstract

Pri organizaciji svetovnega prvenstva v kegljanju v Celju se pojavljata dva problema, in sicer pridobitev zadostnega števila delavcev in zbiranje potrebnih financnih sredstev. Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela, in sicer na organizacijo ter na kadre. V diplomski nalogi smo na kratko predstavili kegljanje, njegov razvoj v svetu in v Sloveniji. Opisali smo organizacijo svetovnega prvenstva v kegljanju na splošno in analizirali svetovno prvenstvo leta 1998 v Celju. Predstavili smo tudi delavce prostovoljce in delavce profesionalce na splošno ter pri organizaciji svetovnega prvenstva v Celju. Prav tako smo opisali vse potrebne kadrovske pogoje za izvedbo svetovnega prvenstva. Pri vsakem delu organizacije smo navedli tudi težave, ki so se pojavljale, in kriticno analizo vseh delov organizacije in kadrov. Na koncu smo navedli še najboljše možne rešitve težav, da bi bila organizacija v prihodnje še boljša, enostavnejša in ucinkovitejša.By organizing the Ninepins World Championship in Celje two problems appear, namely the acquisition of a sufficient number of workers and the collection of necessary funds. The Thesis is substantially divided into two parts, namely the organization and the personnel. In the Thesis we briefly presented bowling, its developing in the world and in Slovenia. We described the World Championship organization in general and analyzed the previous Ninepins World Championship in Celje 1998. We also presented volunteers and professional workers in general and by organizing the World Championship in Celje. We also described all the necessary staff requirements for the realization of the World Championship. In every part of the organization we also defined the problems that occurred and the critical analysis of all parts of the organization and the personnel. Finally we stated the best possible solutions to the problems, so that the organization would be better, easier and more efficient

Topics: organizacija tekmovanj, svetovno prvenstvo, kegljanje, World Championship, ninpins, organization of competitions, info:eu-repo/classification/udc/005.8:796(043.2)
Publisher: S. Koljić
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=15295

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles