Article thumbnail

A biobrikett mezÅ‘gazdasági előállítása és felhasználásának lehetÅ‘ségei

By Istvan Zsombor Hagen and Istvan Magyary

Abstract

A már bekövetkezett és a jövÅ‘ben is várható energiahordozó árváltozások következtében minden bizonnyal nagy kereslet várható ezen környezetbarát tüzelÅ‘anyag iránt. Egyben a fafeldolgozást végzÅ‘ kis- és középüzemek (elsÅ‘sorban asztalosipari vállalatok, vállalkozások) a hulladék hasznosításának egy újabb, jövedelemforrást biztosító megoldásaként alkalmazhatják a fahulladék brikettáló gépeket. A brikettgyártás elterjedésére hazánk mezÅ‘gazdasági és ipari adottságai kiválóak, így fontos, hogy éljenek az ebben rejlÅ‘ lehetÅ‘ségekkel, különösen olyan környezetben, mely megköveteli az ésszerű és hatékony energiagazdálkodást. - As a result of the fuel price changes that have already taken place and which can be expected in the future, this environmentally-friendly fuel will no doubt be in great demand. At the same time, small and medium-sized wood-working enterprises (in the first instance joinery companies and enterprises) can utilise the machines that turn wood waste into briquettes in a new, income-generating solution. Hungary’s agricultural and industrial characteristics are exceptional for the spread of briquette manufacturing; therefore, it is important that the most is made of the inherent opportunities, particularly in those environments that demand sensible and efficient energy utilisation.melléktermékek, biobrikett, környezeti hatás, felhasználási lehetÅ‘ségek, by-product, biobriquette, environmental impact, opportunities for utilisation, Agricultural Finance, Land Economics/Use,

OAI identifier:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://purl.umn.edu/57730 (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles