Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

MARKET EXPECTATIONS OF ECOLOGICAL PRODUCTS IN HUNGARIAN ANIMAL HUSBANDRY

By Fruzsina Foldes, Matyas Goda and Barna Molnar

Abstract

Within agricultural technologies the environment consciousness, environment saving approaches have become increasingly significant in recent years. The main objective of this trend is to find the proper balance within the human-plant-animal environment. In the last few years, rural policies also encouraged the sustainable way of production in agriculture. Organic farming is one of the opportunities of introducing these theoretical approaches into practise. The paper evaluates the results of a survey made of ecological animal keeping farms. It was found that producers were mainly motivated by their commitments to environmentalism. Considering prospects for the future – taking also aspects of profitability into account – they are optimistic about forthcoming development of market outlets, but they still focus on foreign markets. This trend apart domestic markets need to be urgently developed. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az utóbbi idÅ‘kben jelentÅ‘s fejlÅ‘dés tapasztalható a mezÅ‘gazdasági termelésen belül a környezettudatos, környezetkímélÅ‘ technológiák vonatkozásában, melyek legfÅ‘bb célja, hogy a környezeti adottságok figyelembevételével megtalálják a megfelelÅ‘ egyensúlyt az ember-növény-állat kapcsolatban. Az elmúlt idÅ‘szak agrárpolitikai törekvései is nagyban hozzájárultak a mezÅ‘gazdasági termelés fenntartható módon történÅ‘ műveléséhez. Ezen elméleti megközelítések egyik gyakorlati megvalósítási módja az ökológiai gazdálkodás. A tanulmány az állattartó ökológiai gazdaságok körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit taglalja. Megállapítást nyert, hogy a termelÅ‘k alapvetÅ‘ motiváltságát a környezetvédelmi szempontok iránti elkötelezettség mozgatja. A jövÅ‘re vonatkozó kilátásokat tekintve – figyelembe véve a jövedelmezÅ‘ségi szempontokat – bizalommal tekintenek az elkövetkezendÅ‘ idÅ‘szak piaci lehetÅ‘-ségeinek alakulására, de továbbra is a külpiacot helyezik elÅ‘térbe. A termelÅ‘k helyzetbe hozása mellett a hazai piac fejlesztése kell, hogy prioritást élvezzen.sustainability, changes in consumption habits, questionnary - fenntarthatóság, fogyasztói szokásváltozások, kérdőíves felmérés, Food Consumption/Nutrition/Food Safety, Livestock Production/Industries, Marketing,

OAI identifier:
Downloaded from http://purl.umn.edu/54408

Suggested articles

Citations

  1. (2004). Itziar: How can we optimise the market? Hearing on organic agriculture,
  2. (6) Fehér Alajos (2002): Az ökológiai gazdálkodás közgazdasági aspektusai.
  3. Früchwald Ferenc és Mokry Tamás: Biotermékek belföldi piaca. Biokultúra
  4. (1999). The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming
  5. 6, Hohenheim – (12) Láng István (2004): An introduction to agri environmental produc tion problems. Pollution processes in agri environment. A new approach. Budapest – (13) Márai Géza (2004): A bioélelmiszeré a jövı.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.