Article thumbnail

Could facebook marketing hurt the image of a company? : A study in how young Swedes perceive facebook marketing

By Viktoria Ingelf

Abstract

Bakgrund Fler och fler företag väljer att annonsera sitt varumärke på facebook eftersom det är ett billigt alternativ till annan annonsering. Dessutom är det lättare att nå ut till sin målgrupp då annonserna är riktade. Syfte  Ambitionen med denna studie är att ta reda på om facebook verkligen är rätt forum för alla sorts varumärken. Huvudsyftet för denna uppsats lyder:  Hur ser unga facebookanvändare på företag som annonserar på facebook? Teori Undersökningen tar sin grund i logisk positivism. Jag stödjer även uppsatsen på grundläggande marknadsföringsteorier, övervakningsteorier och teorier om hur man bygger upp ett trovärdigt varumärke. Metod Resultatet av studien baseras på en surveyundersökning med frågor som berör ämnet undersökningen fick totalt 88 respondenter. Resultat Ur undersökningen kom det fram att en del branscher, så som sjukvård inte ansågs höra hemma på facebook. Detta eftersom facebook inte ansågs vara ett tillräckligt förtroendeingivande medium för att koppas ihop med dessa varumärken på ett behagligt sätt.Background More and more companies choose to use facebook as a channel for marketing since it is a cheap alternative for other types of marketing. Furthermore, it is an easy way to reach the right target since the ads are aimed. Purpose The ambition with this study is to figure out whether facebook really is the right forum for all kinds of brands. The main purpose of this thesis reads: How do young facebook users view companies that put ads on facebook? Theory The study is based on logical positivism. I also support the thesis on basic marketing theories, surveillance studies and theories on how to build a brand with credibility. Method The result of the study is based on a survey with 88 respondents. Results From the study it can be read that some branches, such as medical care, were not believed to belong on facebook. This is because facebook was not considered a trustworthy medium enough to be connected with this kind of brands in a pleasant manner

Topics: facebook, annonsering, trovärdighet, sociala medier, Image
Publisher: Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)
Year: 2012
OAI identifier: oai:DiVA.org:hh-19333
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.