Hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur

Abstract

Självskattad hälsa och välbefinnande har minskat i Sverige sen 1990-talet. Brist på vardaglig regelbunden fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och brist på socialt stöd är allt vanligare folkhälsoproblem i åldrarna 16-84. Forskningen kring sällskapsdjurs främjande effekter i Sverige är knapp även om Sverige är ett sällskapsdjurstätt land. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka hälsofrämjande effekter sällskapsdjur har på individers hälsa. Nitton vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Fyra teman med underliggande kategorier identifierades. Resultatet visade att djur hade positiv betydelse för individers fysiska, psykiska, sociala och emotionella hälsa och indikerade även att hälsoeffekterna var långvariga. Eftersom ohälsan i Sverige ökar och medför stora kostnader för samhället är det viktigt att förespråka användandet av husdjur som en av flera effektiva metoder för att främja hälsan

Similar works

Full text

thumbnail-image

Högskolebiblioteket i Halmstad Publikationer

Full text is not available
oai:DiVA.org:hh-145Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.