Investigation Of Wicking And Drying Behavior Of Knit Fabrics From The Point Of View Of Clothing Comfort

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005Tekstil yazınında giysi konforu olgusu ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Tekstil ürünlerinin giysi konforuna etki eden bütün diğer faktörlerin yanında, kumaşların ıslanma ve kuruma davranışları ayrı bir önem arz eder. Bu çalışmada, birbirlerinden sıkılık, kalınlık, iplik numarası, elastan içeriği, polyester ve pamuk elyafı karışım oranı, gramaj ve terbiye gibi birtakım özellikleri bakımından farklı olan 30 süprem örme kumaş üzerinde ıslanma ve kuruma davranışları incelenmiştir. Deney sonuçları, geçmişteki çalışmaların sonuçlarıyla iyi uyum sergilemektedir.There are many studies about clothing comfort phenomena in textile literature. Besides all the other factors which have effects on clothing comfort of textile products, drying and wicking behavior of fabrics have a different importance. In this study, some tests to investigate these properties of 30 single jersey knit fabrics which are different from eachother in some characteristics such as firmness, thickness, yarn number, lycra content, blend ratio of polyester staple and cotton fibre, mass density, and finishing treatment etc. were conducted. Experimental results showed good correlation with early studies’ results.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/10235Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.