Assessment Of Bursa Soğanli Botanical Park’s Planting Design

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003Bu tez çalışmasında; peyzaj düzenlemelerinin önemli bir parçasını oluşturan bitkilendirme ve bitkisel tasarım konularıyla birlikte, Bursa Soğanlı Botanik Parkının bitkisel tasarım uygulamalarının değerlendirilmesi ana tema olarak alınmıştır. Çalışma kapsamında; bitkilerin tasarımda yerine getirebilecekleri işlevler, bitkisel tasarım kriterleri ve bunların park mekanlarına uygulanışları anlatıldıktan sonra, Bursa Soğanlı Botanik Parkı’nın bitkisel tasarımı, bitkisel tasarım kirter ve esaslarına göre irdelenmiştir. Bursa Soğanlı Botanik Parkı’nın kullanıcıları ve tez konusuyla ilgili meslek sahipleriyle, bu konu hakkında, yüz yüze anketler gerçekleştirilmiş, bu kişilerin değerlendirmeleri alınmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Park kullanıcılarıyla ilgili meslek sahiplerinin değerlendirmeleri benzerdir. İki grup da parkı ve bitkisel tasarımını başarılı bulmuşlardır. Sonuç olarak; bu konudaki araştırmalarda, kullanıcı değerlendirmelerinin bir kriter olarak ele alınabileceği, bitkisel tasarımın başarısının, bir parktaki memnuniyet düzeyini yükselttiği, bitkisel tasarımın başarılı olarak algılanmasının, bitkisel tasarım kriterlerinin gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, Bursa Soğanlı Botanik Parkı gibi doğa ve kültür temasını işleyen bir parkın tercih edildiği ve bu tip tema parklarının yapımına önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.In this thesis survey; planting, planting design which are basic parts of ‘landscape design’ and assessment of Bursa Soğanlı Botanical Park’s planting design application are main subjects. In this investigation concept; after functions of the plants in design, planting design criteria and applications of these criteria for park spaces were defined, Bursa Soğanlı Botanical Park’s planting design application has been scrutinized in terms of planting design criteria. Bursa Soğanlı Botanical Park’s some users and professionals were asked questions by questionnaires to asssess planting design, assessments which are about park and park’s planting design of them were determined and these assessments were compared with eachother. Evaluations of park users’ and professional’s are almost same. Both of two groups assessed the park’s planting design as successful. In conclusion; perception assessment of users’ might be a criterion for planting design surveys, succeed of planting design application influences park’s pleasure level positively, perception of planting design as successful depends on applications of planting design criteria and principles, parks which have enviromental and cultural themes like Bursa Soğanlı Botanical Park, have been prefered and number of these theme parks must be increased, have been finded out.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/10091Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.