Assessment Of Gas And Coal Outbursts In Turkish Hard Coal Enterprise Collieries And Investigation Of Factors Influencing The Outbursts

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda 1969 – 2012 yılları arasında meydana gelen ani gaz ve kömür püskürmesi olayları (derinlik, damar kalınlığı ve eğimi, atılan kömür miktarı ve açığa çıkan gaz hacmi vb.) istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra olayların meydana gelişinde rol oynayan etkenlerden; kömürün yapısal özellikleri (kömürleşme derecesi, kömürün gevrekliği, vb.), kömür damarının içerdiği gaz miktarı, kömürdeki gazın desorpsiyon hızı ve kaya basıncı araştırılarak ani püskürmeye eğilimli zonların önceden belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu faktörlerin araştırılması için 7 farklı kömür damarından 19 adet numune alınmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda kömür damarlarının gaz içerikleri, dayanımları, kömürdeki gazın desorbe olma hızı ile kaya basınçları belirlenmiştir. Deneyler sonucu kömür damarları, ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarına eğilimleri bakımından sınıflandırılmıştır.Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda 1969 – 2012 yılları arasında meydana gelen ani gaz ve kömür püskürmesi olayları (derinlik, damar kalınlığı ve eğimi, atılan kömür miktarı ve açığa çıkan gaz hacmi vb.) istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra olayların meydana gelişinde rol oynayan etkenlerden; kömürün yapısal özellikleri (kömürleşme derecesi, kömürün gevrekliği, vb.), kömür damarının içerdiği gaz miktarı, kömürdeki gazın desorpsiyon hızı ve kaya basıncı araştırılarak ani püskürmeye eğilimli zonların önceden belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu faktörlerin araştırılması için 7 farklı kömür damarından 19 adet numune alınmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda kömür damarlarının gaz içerikleri, dayanımları, kömürdeki gazın desorbe olma hızı ile kaya basınçları belirlenmiştir. Deneyler sonucu kömür damarları, ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarına eğilimleri bakımından sınıflandırılmıştır.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/9379Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.