oaioai:elartu.tntu.edu.ua:123456789/17283

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція» для іноземних студентів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» 8.03060101

Abstract

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту підприємницької діяльності. Протокол No 1 від 27 серпня 2015 року Рекомендовано методичною комісією факультету управління і бізнесу у виробництві ТНТУ імені Івана Пулюя. Протокол No6 від 26 лютого 2016 рокуМетодичні вказівки призначені для допомоги іноземним студентам при виконанні лабораторних робіт з курсу «Електронний бізнес та електронна комерція». У методичних вказівках містяться короткі теоретичні відомості, необхідні при виконанні лабораторних робіт, завдання для виконання лабораторних робіт. Рекомендовано для іноземних студентів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» 8.03060101 з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання із дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція».Вступ...ст.4 1. Сутність дисципліни та мета курсового проекту...ст.5 2. Вибір теми курсового проекту...ст.8 3. Структура курсового проекту...ст.9 4. Підбір літератури, фактичного матеріалу та їх опрацювання...ст.17 5. Оформлення роботи...ст.19 6. Захист курсового проекту...ст.21 7. Рекомендована література при написанні курсового проекту...ст.23 Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки...ст.2

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

Provided original full text link
oaioai:elartu.tntu.edu.ua:123456789/17283Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.