Article thumbnail

Методологія розробки сучасних криптографічних систем

By Дмитро Борисович Охота and Руслан Миколайович Літнарович

Abstract

В результаті проведених нами досліджень була реалізована прикладна програма зі зручним інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, розрахованим на роботу користувачів без особливої попередньої підготовки. Програма реалізує всі зазначені при постановці задачі функції і разом з тим, завдяки відкритій технології, є можливість доповнення її функціональних можливостей та вдосконалення програми в цілому.Розроблена система ефективно виконує поставлені перед нею завдання, тобто забезпечує криптографічний захист файлів різноманітних форматів які використовуються при інформаційній взаємодії - від звичайних текстових файлів до баз даних і навіть мультимедійних файлів.Разработанная система эффективно выполняет поставленные перед ней задания, то есть обеспечивает криптографическую защиту файлов разнообразных форматов которые используются при информационном взаимодействии - от обычных текстовых файлов к базам данных и даже мультимедийным файлам.The system is developed effectiv executes the tasks put before it, that provides cryptographic defence of files of various formats which are used for informative co-operation - from ordinary text files to the bases given and even multimedia files

Topics: криптографія, кодування, методологія, система, криптография, кодировка, методология, система, cryptography, code, methodology, system, 004.353.4
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Year: 2012
OAI identifier: oai:elartu.tntu.edu.ua:123456789/1916

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.