Article thumbnail

Strømmålinger ved Sæby Udløbsledning:september 1981

By Torben Larsen

Abstract

Med henblik på at vurdere tidevandsstrømningens amplitude i det kystnære område ud for Sæby har man i ca. 14 dage fra 25.5.81 til 11.6.81 haft udlagt en Aanderraa RCM 4 strømmåler ca. 1 m under overfladen på ca. 4 m vanddybde. Måleren la ca. 900 m fra land i en linje, som var en forlængelse af udløbsledningen fra Sæby renseanlæg. Måleren var placeret inden for den midlertidige afmærkning, som var udlagt i forbindelse med arbejderne med en forlængelse af udløbsledningen

Topics: Sæby Renseanlæg, Strømmåling, Tidevandsstrøm, Strømhastighed
Publisher: Aalborg Universitetscenter, Inst. for Vand, Jord og Miljøteknik, Laboratoriet for Hydraulik og Havnebygning
Year: 1981
OAI identifier: oai:pure.atira.dk:publications/77cee555-1eab-43a0-b1d3-8edcf44b135c
Provided by: VBN

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.