oaioai:rivm.openrepository.com:10029/260753

Convenience meals ; iron, selenium, sodium(salt) and potassium content

Abstract

Onderzoek van 46 kant-en-klaar maaltijden, waarvan 32 van het type vakantiemaaltijd en 14 van het koelverse type, op gehalte aan ijzer, selenium, natrium en kalium. De vakantie maaltijden bevatten gemiddeld 33,9 mg/kg ijzer, 122 mug/kg selenium, 10,9 g/kg natrium en 8,8 g/kg kalium. Voor de koelverse maaltijden zijn deze gehalten 8,3 mg/kg ijzer, 46 mug/kg selenium, 4,0 g/kg natrium en 1,7 g/kg kalium. Per type maaltijd is er gemiddeld nauwelijks verschil in hoeveelheid ijzer en kalium per portie. Koelverse maaltijden bevatten daarentegen per portie gemiddeld 60 % meer selenium en natrium dan porties vakantie maaltijd. Bij consumptie van een gemiddeld "warme maaltijd vervangend" produkt wordt per portie meer dan 60% ingenomen van de volgens voedingsdeskundigen verantwoorde hoeveelheid keukenzout per dag. De molaire natrium/kalium-verhouding van de kant-en-klaar maaltijden is gemiddeld 3,6 en varieert van 0,4-12,7. Zowel een hoge keukenzoutinname als een natrium/kalium-verhouding groter dan 1 worden beschouwd als potentieel risicoverhogende factoren voor het optreden van hypertensie. Een gemiddelde portie van de bestudeerde kant-en-klaar maaltijd bevat te veel keukenzout en te weinig van de hier bepaalde voedingsstoffen. Dit weinig positieve oordeel sluit aan bij dat van consumentenorganisaties die recent dit soort produkt eveneens onderzochten. De verantwoordelijke gezondheidsinstanties wordt dringend aanbevolen afspraken te maken met de fabrikanten van deze produkten over een minimum kwantiteit en voedingskundige kwaliteit per portie kant-en-klaar maaltijd.Iron, selenium, sodium and potassium have been determined in 46 samples of convenience meals of which 32 were of the dried instant type and 14 of the cold-fresh type. Quality assurance included duplicate, and occasionally triplicate, analyses of samples and assay of the reference material "Mixed Human Diet" of IAEA/Vienna for the analytes involved. In addition, the BCR (EU/Brussels) reference material "Wholemeal Flour" was analysed frequently for iron and selenium. Results confirmed that both precision and accuracy of the determinations are at the required level. On average the dried instant type meals contain 33.9 mg/kg of iron, 122 mug/kg of selenium, 10.9 g/kg of sodium and 8.8 g/kg of potassium. Mean levels in cold-fresh type meals are 8.3 mg/kg of iron, 46 mug/kg of selenium, 4.0 g/kg of sodium and 1.7 g/kg of potassium. The two types of convenience meals studied hardly differ, on average, in iron and potassium content per helping. In general, helpings of cold-fresh type meals do contain 60% more selenium and sodium then instant dry type meals do. Consuming a single helping of an average convenience meal implies an intake of over 60% of the amount of salt per day which nutritional experts consider adequate. The molar sodium/potassium-ratio is on average 3.6 and ranges from 0.4-12.7. Both a high salt intake and a sodium/potassium-ratio of over 1 are considered potential risk factors for the incidence of hypertension. An average helping of the convenience meals studied contains too much salt and drops short of the nutrients considered. Responsible health authorities are urgently requested to come to an agreement with the manufacturers of these products on a package of minimum quantity and nutritional quality per convenience meal helpings.HIG

Similar works

Full text

thumbnail-image

Web-based Archive of RIVM Publications

Provided original full text link
oaioai:rivm.openrepository.com:10029/260753Last time updated on 11/16/2016

This paper was published in Web-based Archive of RIVM Publications.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.