oaioai:rivm.openrepository.com:10029/259868

Results of monitoring of drinking water quality in the Netherlands in 1987, compared with drinking water standards

Abstract

Van de 255 in 1987 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 62 (ruim 24%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit, waarvan 7 voor de drempelwaarden van Tabel III ontheffingen hadden. Bij 4 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Drie daarvan waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Ander bestanddelen van tabel I werden in 1987 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken.Abstract not availableHIMH/ Trouwborst

Similar works

Full text

thumbnail-image

Web-based Archive of RIVM Publications

Provided original full text link
oaioai:rivm.openrepository.com:10029/259868Last time updated on 11/16/2016

This paper was published in Web-based Archive of RIVM Publications.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.