Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Working Life, Sustainable Health and Retirement for Women. A Qualitative Analysis from a Longitudinal Study

By Katriina Hugosson
Topics: HQ, BF
Publisher: University of Huddersfield
Year: 2005
OAI identifier: oai:eprints.hud.ac.uk:4927

Suggested articles

Citations

 1. (1976). A Qualitative Analysis from a Longitudinal Study Abeles,
 2. (1994). Declines and green hills: competence development in a life perspective, in G. Bjerèn and I. Elgqvist-Saltzman (eds) Gender and Education in a life perspective (133-156).
 3. (1991). Educational reforms-women’s life patterns: A Swedish Case study, doi
 4. (1990). Foundation of Social Theory, doi
 5. (1975). Från fattig Sverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik I Sverige under nittonhundratalet,
 6. (1990). Gender inequality in Education: Accounting for women’s subordination, doi
 7. (1992). Gravel in the machinery or the hub of the wheel? Rethinking Change: Current Swedish Feminist Research,
 8. (1985). Health, Stress and Coping: New perspectives on mental and physical Well being,
 9. (1994). Hemmet vi ärvde. Om folhemmet identiteten och den gemensamma framtiden,
 10. (1939). Intelligens och miljö. En experimentell undersökning av I tredje skolåret vid Malmö folkskolor och privata skolor, 1-11, Licentiatavhandling, Lunds universitet.
 11. (1996). Kjon, livslop og alderdom, Bergen, Norsk gerontologiskt institutt,
 12. (1998). Kjon, livslop og alderdom. En studie av livshistorier, selvbilder og modernitet, Bergen, Fageforlaget Vigmostad & Bjorke AS.
 13. (1992). Kvinnor krig och industriell rationalisering, KvinnoHistoria. Om kvinnors villkor från antiken till vära dagar, Stockholm, Författarna och Utbildningsradio AB.
 14. (1987). Kvinnors Livsmönster, in I. Elgqvist-Saltzman (ed) Kvinnors vägar I utbildningssystemet. Om Kvinnors val av utbildning, karriär och familjemönster,
 15. (1997). Livet som berättelse. Om biografi och åldrande (avhandling för doktorsexamen ),
 16. (1971). Resources for Social Change, doi
 17. (1992). Sociological paradigms and organizational analysis, doi
 18. (1990). The Emerging Welfare Society: Sweden 1930s-1980s,
 19. (1986). The Life-history Approach – A tool in establishing North-South educational research cooperation, Aldershot, Library of Congress Cataloging in Publication Data.
 20. (2000). Tid till eftertanke. Kvinnligt pensionärsliv ur ett klassoch livsloppsperspektiv, Göteborg, Etnologiska föreningen I Västsverige, Novums grafiska AB.
 21. (1979). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik I teori och praktik,
 22. (1987). Unraveling the Mystery of health. How People Manage Stress and Stay Well, doi
 23. (1982). Utbildning I Livslinjeperspektiv, Projektpresentation vid forum för kvinnligs forskare- Linköping, IOR-Projektet, Arbetsrapport ¤, Pedagogiska Institutionen,
 24. (2000). Voice Harmony and Fugue doi
 25. (2003). Working Life, Sustainable health and Reterement of Women. A Qualitative analysis from a longitudinal study,
 26. (1991). World Health Organisation doi

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.