Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Finland update on national report with the focus on men's violence

By Jeff Hearn, Marjut Jyrkinen and Emmi Lattu

Abstract

i. This report focuses on violences, especially men’s interpersonal violences, in keeping with the main themes in the Co-ordination Action on Human Rights Violation.\ud ii. The gendered study of violence has not been a high priority in research in Finland until recently. \ud iii. The most important research initiative in relation to men’s violences has been the Academy of Finland “Targeted Call”: Gender, Power and Violence (2000-2004).\ud iv. Recent research has emphasised the gendered nature of violence, especially men’s violence to women; there appears to be an increase in approaches that bring together materialist and discursive analyses of these violences.\ud v. The most important policy intervention have been the National Programme for the Prevention of Prostitution and Violence Against Women (1998-2002, and a number of legal reforms in violence against women, sexual violence and trafficking, that have generally sought to increase safety

Topics: H1, HM
Publisher: CROME: Critical Research on Men in Europe
OAI identifier: oai:eprints.hud.ac.uk:6618
Downloaded from http://www.cromenet.org/

Suggested articles

Citations

 1. (2001a) ‘Economy of emotions and sexual violence against adolescent girls’,
 2. (2001b) ‘Kaksi kampanjaa väkivallasta’, [Two campaigns on violence], Naistutkimus -
 3. (2003a) ‘The significance of gender on prevalence, forms, and perceptions of workplace bullying’,
 4. (2004a) ‘Age and meanings of violence: Women’s experiences of partner violence in Finland’, doi
 5. (2004b) Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten kokeman parisuhdeväkivallan määrittely surveytutkimuksessa [Violence and Marriage], Research Report 241,
 6. (1977). Aggressio ja sen tutkimus [Aggression and Research],
 7. (2001). Ahdistavien tunteiden äärellä. Tutkijan, väkivaltaa kokeneiden naisten ja kulttuurin kohtaamisia’ [Close to anxious emotions. Encounters between researcher, abused women and culture],
 8. (1995). Akateemista nuorallatanssia. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu Helsingin yliopistossa [Walking the Academic Tightrope. Sexual harassment in the University of Helsinki),
 9. (1995). Alcohol in human violence’,
 10. Arto (ed.) (1999b) Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja [Man and change.
 11. (2005). Arviointiraportti valta, väkivalta ja sukupuoli –suunnattu haku, Helsinki: Academy of Finland.
 12. (2002). Available at: http://www.norfa.no/artikkel.cfm?OpenId=42&OpenArt=138&TID=173&LID=3 Partanen, Terhi & Holma, Juha (2002b) ‘Vaihtoehto väkivallalle: Toimijuutta kaikille perheenjäsenille’,
 13. (2004). Between abstract individualism and gendered lives. negotiating abused women’s agency and identities in therapy’, doi
 14. (1999). Clients of the sex industry in Finland. The Habitus Study,
 15. (2002). Complexity of patterns of violence against women in heterosexual partnerships’, doi
 16. (1994). Denise (2003b) Workplace Bullying among Professionals : Prevalence, Organisational Antecedents and Gender Differences, Research Reports,
 17. (1995). Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin [Ethnopsychoanalytical views on gender culture], Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimusraportteja 229,
 18. gender and parenthood in the practices of family counselling’,
 19. (2004). Gender-neutrality, gender equality and policy: comparing and contrasting policy responses to ‘domestic violence’ in Finland and Scotland’, doi
 20. (1999). He has no name - researching male prostitution in Finland’,
 21. (2005). Henkirikoskatsaus [Homicides]. Available at: http://www.om.fi/optula/31375.htm Laki pakkokeinolain muuttamisesta
 22. (1994). http://www.profeministimiehet.net/ http://www.vakivalta.net (The National Programme for the Prevention of Prostitution and Violence Against Women (1998-2002) Husso,
 23. (2004). Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Tiivistelmä lausunnoista [Trafficking in persons, procuring and prostitution. Summary of statements], Lausuntoja ja selvityksiä 2004:3,
 24. (2004). Interviewing experts and managers in organisations on a sensitive topic – Policies on the sex trade and ICTs in Finland’,
 25. (2005). Intimiteetistä ja julkisuudesta,
 26. (1994). Intohimorikoksen anatomia’ [Anatomy of a crime of passion],
 27. (2003). Irti väkivallasta - Jyväskylän malli: Auttajaverkosto toimijuuden palauttajana’,
 28. (2005). Iskuryhmä: Miesten puhetta Vaihtoehto väkivallalle –ryhmissä, Helsinki:
 29. (2001). Juha (2002a) ‘Discourses of men who use violence against their partners’,
 30. (2004). Kokonainen nainen,
 31. (1998). Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan [Action in the Scenes. When Finnish man sells his potency], Helsinki: STAKES raportteja 231.
 32. (2000). Lähentelijöitä riittää ...” Tyttöjen kokemuksia sukupuolisesta ahdistelusta’, [”There are lots of those men ...” Girls’ experiences of sexual harassment],
 33. (2000). Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta [From making approches to rape. Girls’ experiences of harassment and sexual violence].
 34. (2004). Lasten suojeleminen visuaalisesti häiritsevältä mainonnalta’,
 35. Levä, Ilkka & Oksanen, Atte (2003) ‘Nuorten yksilöllisyyden hajoaminen - teknologisoitumisen riski jälkitraumaattisessa yhteiskunnassa’,
 36. (2005). Men’s violence to women: an urgent issue for education’,
 37. (2000). Modernisaation paradokseja. Nuorten naisten kokema parisuhdeväkivalta Suomessa’ [Paradoxes of modernization. Experiences of partner violence by youngwomen in Finland], Naistutkimus -
 38. (1995). Mustasukkaisuus ja masokismi intiimin väkivallan selittäjänä’ [Jealousy and masochism as explanations of intimate violence],
 39. (2005). mutta veturi puuttuu.’ Amnestyn Suomen osasto valtakunnallinen kyselytutkimus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna
 40. (2005). Naiset ja äidit väkivallan tekijöinä’ [Women and mothers as violent perpetrators],
 41. (1996). Naiset väkivallan kohteena – erotisoitua alistusta’ [Men as Jokinen, Arto (1999a) ‘Suomalainen miestutkimus ja –liike: muutoksen mahdollisuus?’ [Finnish studies on men and men’s movement: a possibility for change?],
 42. (1998). Naisia, miehiä vai henkilöitä: seksuaalirikokset ja sukupuoli’ [Women, men or persons: sexual crimes and gender],
 43. (1996). Ongelmakohtia väkivaltarikollisuuden kehityksessä Suomessa [Problems in the development of violent crime in Finland]
 44. (1994). Pakenevat prinssit. Naisvihaajan muotokuvia’ [Portraits of womanhaters],
 45. (2000). Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. [Armoured masculinity. Man, violence and culture],
 46. (1984). Perheväkivalta [Family Violence],
 47. (1994). Pornografiasta bordellikeskusteluun. Kaupallinen seksi vietti-ja rakkauseetoksen taistelukenttänä’ [From pornography to brothel discussion. Commercial sex as a fighting field of ethos of instinct and love],
 48. (1986). Prostituution näkymätön osa: miesasiakkaat. Lehti-ilmoitteluprostituution miesasiakkaista. (Invisible part of prostitution: male clients. Magazine prostitution’s male clients) Naistutkimusmonisteita 5/1986. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
 49. (1990). Psykologia - järjeen ja tunteen tiede [Psychology - science of reason and emotion],
 50. (1989). Psykologisia tutkimuksia naissukupuolen aggressiivisuudesta’ [Pychological studies on the women’s aggression],
 51. (2002). Racism in the sex trade in Finland’,
 52. (2004). Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö [Bodies that work! The concept and the practice],
 53. (1998). Seksibaarien seksuaalipolitiikkaa.’ [Sexbars’ sexual policy], in Koskinen, Taava (ed.) Kurtisaaneista kunnian naisiin. [From courtisans to women of honour],
 54. (1995). Seksityötä baarien yössä –kiista seksibaareista’ [Sex work in the nights of bars- fight about sex bars],
 55. (1994). Self-reported hostility and suicidal acts, accidents, and accidental deaths: A prospective study of 21, 443 adults aged 25 to 59’, doi
 56. (2005). Styylaten ja pettäen Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa,
 57. (1998). Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa. Tutkimuksen katveet valokeilassa [Gendered violence and research in Finland], Naistutkimusraportteja 2/98.
 58. (2002). Sukupuolistunut väkivalta’ [Gendered Violence].
 59. (1999). Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja
 60. (2005). Surman jälkeen itsemurha. Kultttuuriset luokitukset rikosuutisissa,
 61. Suvi (2002a) ‘The threat of violence and the strength of motherhood? Constructing agency and narrative identities in a therapeutic encounter’,
 62. Suvi (2002b) ‘Traumatised mothers and important father-relations.
 63. Suvi (2005a) ‘Commitments and contradictions. Linking violence, parenthood and professionalism’, doi
 64. Suvi (2005b) ’Näkyvän ja näkymättömän välillä. Väkivalta perheammattilaisten työskentelyssä’ [Between visible and invisible. violence in the work of family professionals],
 65. Suvi (2005c) Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt.
 66. (1992). Tappava rakkaus [Killing Love],
 67. (2005). The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex. Global Linkages, Policies, Technologies, Ekonomi och samhället 146, Helsinki: Hanken,
 68. (1998). Usko, Toivo, Hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivllasta [Faith, Hope, Battering. A Survey of Men’s Violence against Women in Finland],
 69. (1996). Väkivallan uhrina kuolleet tekijän mukkan
 70. (1999). Väkivallasta sanan valtaan [From violence to the power of word],
 71. (1996). Väkivaltaa ja sosiaalista järjestystä’ [Violence and social order],
 72. (2001). Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos, Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.
 73. (2003). Violence against women as conveyed by surveys - the Finnish case’, doi
 74. (2006). Violences’
 75. (1999). Walking the academic tightrope: sexual harassment at the University of Helsinki’,
 76. (2004). What is child protection? Historical and methodological issues in comparative research on Lastensuojelu / child protection’, doi
 77. (1999). Who’s buying? The Clients of Prostitution, Helsinki: Council for Equality, Ministry of Social Affairs and Health.
 78. (2003). Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere: Tampereen Yliopistopaino.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.