Återbruksbyn : Grafiskt arbete som identifierar Återbruksbyn i Växjö

Abstract

Detta projektet handlar om att ge Återbruksbyn i Växjö en grafisk identitet och profil. Återbruksbyn är ett arbete startat av Växjö kommun och kooperativet Macken som handlar om att bygga en mötesplats för oss som vill byta, köpa, sälja, skänka och återbruka begagnade saker i stället för att slänga dem. Det är en plats som kommer fokusera på cirkulär ekonomi och introducera detta system som ett alternativ till det vi har i dagsläget. Min roll och syftet med detta projekt har varit att analysera verksamheten och skapa en logotyp med tillhörande grafisk profil där de äkta värderingarna visas och representeras på ett korrekt sätt. Detta är min process. This project is about creating a graphic identity and profile for Återbruksbyn, Växjö. Återbruksbyn is a project created by Växjö municipality and the cooperative Macken, and it is about building a central space and meeting point for people who want to buy, sell, exchange, give away and reuse old products instead of throwing them away. It is a place that focuses on circular economy and wants to introduce this alternative system to the people of Växjö. My role and purpose with this project has been to analyse Återbruksbyn and its values, and through that, create a graphic identity that reflects these values and goals. This is my process.

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

lnu-43662oai:DiVA.org:lnu-43662
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.