Utan ledarskap ingen tillväxt  : En studie om ledarskapets påverkan.

Abstract

Bakgrund: Ledarskap har sedan en lång tid tillbaka varit en viktig aspekt för att nå tillväxt inom organisationer och för att få medarbetarna att prestera. Just ledarskapet belyser flera viktiga aspekter i arbetslivet för att skapa en relation mellan ledaren och dess medarbetare. Jag har med bakgrund av detta intresserat mig för viktiga aspekter för att uppnå ett bra ledarskap som leder medarbetare och organisationer mot tillväxt.Forskningsfråga: För denna uppsats lyder forskningsfrågan som följande:Hur ser ledare på ledarskapets påverkan i en organisation?Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga element och egenskaper hos en ledare för att se vilka framgångsfaktorer som är krävs för ett bra ledarskap. Ambitionerna är att genom empiri och intervjuer få fram en bra ledarskapsteori för att leda medarbetare och organisationer mot framgång.Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer har skett med tre stycken framgångsrika ledare från olika branscher samt med olika bakgrund.Resultat, slutsatser: Med syftet till grund har jag kartlagt olika framgångsfaktorer i ett gott ledarskap. Dessa är tydlighet, kommunikation, tillit, motivation och delaktighet och de utgör grundstenarna för ett lyckat ledarskap gentemot medarbetare och organisation. Framgångsfaktorerna är sammankopplade och ligger till grund för varandra

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

lnu-36812oai:DiVA.org:lnu-36812
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.