Oblikovanje serifne tipografije

Abstract

Ideja je završnog rada oblikovati serifno pismo koje će se moći primjenjivati u knjigama, časopisima ili za bilo koji kontinuirani tekst, ali i koji će funkcionirati za ispisivanje natpisa i naslova u većim veličinama. To je postignuto karakterom tipografije naglašenim lomom na mjestima gdje je slovni znak najtanji prema potezu koji proizlazi iz translacije od širokog pera. Kod primjene tipografije u malim veličinama, koje su uobičajene za kontinuirani tekst kao na primjer 8 pt (point size ─ veličina slovnog znaka), 9 pt, 10 pt ti se lomovi skoro i ne vide jer pismo ima mali kontrast, pa karakter ostaje prigušen, no dolazi do izraţaja u većim veličinama i na većim formatima

Similar works

Full text

thumbnail-image

University North Digital Repository

Full text is not available
oai:repozitorij.unin.hr:unin_107Last time updated on 11/12/2016

This paper was published in University North Digital Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.