Article thumbnail

On the complexes of historians, and on the new, absolute ignorance, or why and how to teach history in law school

By Iwona Barwicka-Tylek and Jacek Malczewski

Abstract

Artykuł jest głosem w dyskusji o roli przedmiotów historyczno-prawnych w programie studiów prawniczych. Autorzy twierdzą, że zmniejszenie popularności i atrakcyjności tych dziedzin jest w dużej mierze efektem niewłaściwego rozumienia celu i formy ich nauczania. Zamiast budować intelektualny etos przyszłych jurystów przyczyniają się one do budowy nowej, absolutnej niewiedzy. Odwołując się do własnej dziedziny naukowej, historii myśli politycznej i prawnej, autorzy szkicują pożyteczny ich zdaniem sposób nauczania.The article is a voice in the debate concerning the role of historical-legal subjects in the curriculum of legal studies. The authors argue that the declining popularity and attractiveness of those subjects largely results from inadequate understanding of the purpose and form of instruction. Instead of building the intellectual ethos of future lawyers they contribute to a new type of absolute ignorance. Referring to their own academic discipline, the history of political and legal thought, the authors outline a workable teaching model

Topics: edukacja prawnicza, edukacja historyczno-prawna, historia myśli politycznej, historia prawa, metodologia, legal education, legal-historical education, history of political thought, history of law, methodology
Publisher: 'Uniwersytet Jagiellonski - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego'
Year: 2015
DOI identifier: 10.4467/20844131KS.15.019.3996
OAI identifier: oai:ruj.uj.edu.pl:item/30513
Journal:

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles