Article thumbnail

Assessment of the visual attractiveness of the landscape : application in spatial planning

By Michał Jakiel

Abstract

Praca przedstawia próbę oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu trzech wybranych dolin : Będkowskiej, Kobylańskiej i Kluczwody w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie w oparciu o metodę bonitacji punktowej. Metoda ta polegała na wyborze i analizie kryteriów wpływających na atrakcyjność wizualną krajobrazu. Wybrane kryteria posłużyły do przygotowania mapy wartości wizualno-estetycznej krajobrazu. Dzięki niej możliwe było wyznaczenie miejsc o największych walorach krajobrazowych. Dokonano także oceny możliwości zastosowania metody dla potrzeb planowania przestrzennego.The landscape is an important part of the quality of life for most people. Today, the changes are seen as a negative evolution because they cause a loss of landscape diversity, coherence and identity. Therefore, the landscape should be properly planned and protected (Antrop 2005). The paper concerns the evaluation of the visual attractiveness of the landscape of three study areas : Będkowska, Kobylanska and Kluczwody valleys located in the Polish Jurassic Highland within the Kraków Valleys Landscape Park. Visual assessment of the attractiveness of the landscape of these valleys was conducted using the point bonitation method. Bonitation is one of the most common research method used in geography e.g. for the evaluation of natural environment and landscape (Kot 2014). The method was based on the analysis and selection of criteria (natural and cultural elements) which have an effect on the visual attractiveness of the landscape (Śleszyński 1999; Wolski 2002). These criteria were used for the preparation of maps presenting the visual and aesthetic value of the landscape with application of GIS. These maps allowed to find areas with the highest landscape values. Moreover, it was possible to identify threatened landscapes, and those that should be protected. Furthermore, the paper presents the examples of the application of this method in environmental management and landscape plannin

Topics: ocena wizualna krajobrazu, percepcja krajobrazu, planowanie przestrzenne, ochrona krajobrazu, bonitacja punktowa, landscape perception, landscape assessment, spatial planning, assessment of visual quality, point bonitation method
Publisher: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Year: 2015
OAI identifier: oai:ruj.uj.edu.pl:item/19147

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.