Article thumbnail

Fellesovervåkingsgruppen (JMG)-Norge. Overvåking av miljøgifter i sjøvannsmiljø. Oslofjord-området, Sørfjorden, Hardangerfjorden og Orkdalsfjord- området 1984-1985

By N. Green

Abstract

De norske undersøkelsene innenfor Oslo- og Paris-konvensjonens felles overvåkingsgruppe (JMG) omfattet bl.a. kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), PCB og DDT-stoffgrupper i sjøvann, skalldyr og fisk. Hg og Cd i flyndre fra Sørfjorden og PCB fra indre Oslofjorden viste overskridelser av anbefalte grenser. Hg og Cd innhold i blåskjell og torsk er noe høyere i ytre Oslofjord-området og tilstøtende områder enn indre Oslofjord, mens PCB- og DDE-innholdet var høyest i blåskjell og torskelever fra indre Oslofjord. Det ble ikke funnet noen bestemt utvikling i tiden 1981-1985 mht miljøgiftinnhold i blåskjell og torsk fra Oslofjorden.Statens forurensningstilsyn (SFT

Topics: miljøgift, VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400, miljøgift, sjøvannsmiljø, overvåking, marin fjord, sjøvann skalldyr, fisk, vurdering, helserisiko, regional utbredelse tidstrend, forurensning
Publisher: Norsk institutt for vannforskning
Year: 1988
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/205223
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://creativecommons.org/lic... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11250/20... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles