Article thumbnail

Overvåking av sjøområdet utenfor Utnes, Hisøy. Dypvann og sedimenter i perioden juni 1981 - november 1982

By P.B. Wikander and E. Boman

Abstract

I forbindelse med utslippet fra det interkommunale renseanlegget foretas en resipientundersøkelse av sjøområdet utenfor Hisøy. Rapporten presenterer fysisk/kjemiske data fra dypvannet på tre stasjoner og fra sedimentene på seks stasjoner. Foreliggende data tyder på at kloakkutslippets innvirkning på forholdene i området er ubetydelig sammenliknet med kystvann og tilførsler fra Nidelva. Et tilløp til oksygensvikt i dypet på sensommeren 1982 skyldes sannsynligvis en meget stabil fordeling av vannmassene og sterk varmeInterkommunalt selskap for tekniske anlegg i Arendal/Grimstadregione

Topics: undersøkelser-marint, VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400, overvåking 1981-1982, dypvann, hydrografi, monitoring, 1981-1982, deep, water, hydrography
Publisher: Norsk institutt for vannforskning
Year: 1983
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/203543
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://creativecommons.org/lic... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11250/20... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.