Article thumbnail

A/S Bleikvassli gruber. Vurdering av miljøkonsekvenser ved avgangsdeponering

By M. Johannessen and E. Iversen

Abstract

A/S Bleikvassli Gruber vil ha behov for å deponere 148 000 tonn avgang årlig. Av de tre alternative deponeringsløsninger som er vurdert, vil kun Kjøkkenbukta gi en varig løsning for gruvens deponeringsbehov. Resipienten vil bli påvirket av utslippet, men sannsynligvis vil effektene begrense seg til selve Kjøkkenbukta. Eventuelt kan ekstraordinære tiltak iverksettes om forholdene skulle bli dårligere enn antatt. Deponering i myr kan ikke anbefales ettersom mulighetene for alvorlige forurensningsproblemer med utvasking av tungmetaller er tilstede. Påbygging av damsystemet i Lille Bleikvatn vil neppe gi økte forurensninger i forhold til dagens situasjon, men vil være en kortsiktig løsningBleikvassli Gruber A/

Topics: VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400, kisgruver, avgangsdeponering, tungmetaller, miljøkonsekvenser, heavy metals, pyrite, mining, tailings, disposal
Publisher: Norsk institutt for vannforskning
Year: 1983
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/203366
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://creativecommons.org/lic... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11250/20... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles