Article thumbnail

Industriavløp på kommunale renseanlegg. Forbehandling av meieriavløp i luftede utjevningsbasseng. Delrapport 1. VA 2/83

By T. Damhaug and J. Ofte

Abstract

Rapporten omhandler bruk av luftede utjevningsbasseng som forbehandlingsmetode for meieri-avløpsvann. Under luftingen blir løst organisk stoff omdannet til biomasse. Forløpet av de biokjemiske reaksjonene er bl.a. avhengig av bakteriemengden i luftetanken, og forsøk viste at selv små mengder podeslam gav et markert hurtigere proessforløp. Det er også vist at den biologiske prosessen påvirker avløpsvannets pH og alkalitet. I første fase av nedbrytningen synker pH og alkalitet, men etter prosessen drives videre vil det finne sted en markert alkalitets og pH-økning. For å oppnå en minst mulig innvirkning på den kjemiske fellingsprosessen i et kommunalt renseanlegg bør forbehandlingen drives slik at pH/alkalitet er lavest mulig når meieriavløpsvannet slippes ut. I prosjektets neste fase er det planlagt å dokumentere hvorledes ulike grader av forbehandling påvirker fellingene med ulike innblandinger av meieriavløp i kommunalt avløpsvannIndren

Topics: VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400, industriavløp, kommunale renseanlegg, meieri, utjevningsbasseng lufting, biologisk forbehandling, dairy, wastewater, municipal, treatment, plant, aerated, equalization, tank, biological, pretreatment
Publisher: Norsk institutt for vannforskning
Year: 1983
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/203345
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://creativecommons.org/lic... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11250/20... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles