Article thumbnail

Measures to reduce car use among employees at Forus

By Silje Dons Ranhoff

Abstract

Forusområdet ligger i skjæringspunktet mellom Stavanger, Sola og Sandnes kommune og er et av Norges største næringsområder med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale virksomheter. Området har de siste førti årene gått fra å være landbruksareal til å bli et senter for verdiskapning med en sterk olje- og energiprofil. Den kraftige veksten som næringsområde har ført med seg en bilbasert reisemiddelvane som nå truer med å stagnere den videre veksten. Hovedproblemstillingen som blir besvart i oppgaven er: Hvilke tiltak skal til for å gjøre reisemiddelfordelingen ved arbeidsreiser på Forus Vest mindre bilbasert? Oppgaven tar for seg tiltak for biler, kollektivtransport, sykkel og gange som kan være med på å redusere andelen som kjører bil til arbeidsplassen. Tiltakene er presentert med forskning og tidligere erfaringer, og blir til slutt evaluert opp mot en potensiell implementering på studieområdet Forus Vest. Avslutningsvis blir alle de anbefalte tiltakene samlet i en endelig vurdering hvor det blir lagt frem tre sentrale målpunkt for flerfunksjonsbygg. Disse byggene vil fungere som landemerker og vil romme funksjoner som fremmer en redusert bilbruk

Topics: Forus, Bil, Sykkel, Kollektivtransport, Gående, Stavanger, Sandnes, Sola, VDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532, VDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230
Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
Year: 2014
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/188435
Provided by: NILU Brage

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles