Article thumbnail

Småkraft og avkastning på nettkapitalen til Troms Kraft Nett AS

By Christian Slettnes Antonsen

Abstract

Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2012I denne oppgaven analyseres det hvordan storstilt utbygging av småkraftverk i Storfjord påvirker DEA resultatet og avkastningen på nettkapitalen til Troms Kraft Nett AS. Det er ny nettstruktur for tilknytning av kraftverk i Signaldalen, Kitdalen og langs Lyngenfjorden som inkluderes i prosjektet. Datamaterialet som anvendes er i hovedsak hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Her benyttes inntektsrammeberegning for 2012 som utgangspunkt for beregninger. Rapport utarbeidet av Norsk Systemplan og Enøk AS, også kalt Norsec danner datagrunnlag for endring som følge av småkraftutbyggingen. Ordinært og produksjonsrelatert nett er inkludert i simuleringer, mens produksjonsnett anses som en del av kraftverket, og er utelatt. I DEA analysen kjøres det to simuleringer, en for distribusjonsnettet og en for regional/-sentralnettet. Resultatene viser at TKN sitt DEA resultat i trinn 1 er uendret, altså 100 % også etter tilknytning av småkraft. I regresjonsanalysen i trinn 2 er det en økning på 0,25 % i DEA resultatet. For regionalnettet er det en nedgang i DEA resultatet fra 112,2 % til 109,1 % som i skyldes relativt stor økning i kostnader (input) i forhold til produktaspekt (output). Avkastningen på nettkapitalen påvirkes av reduksjon i effektivitet og reduseres fra 6,05 % til 5, 98 %. Det er to faktorer som kan endres slik at TKN i fremtiden unngår reduksjon i effektivitet og avkastning som følge av tilsvarende investeringer. En reduksjon i kostnadene gir direkte positivt utslag på målt effektivitet og avkastning. Her er det konkurranseutsetting eller at TKN selv har mannskap til å utføres entreprenørtjenester som kan føre til kostnadsreduksjoner. Den andre faktoren som kan endres er inntektsrammemodellen. En samlet bransje kan utøve press på regulerende myndighet/NVE for å forbedre investeringsincentivene i inntektsrammemodellen. Analysene er i hovedsak utført med DEA - Solver Pro. Øvrige beregninger er utført manuelt og i Microsoft Excel

Topics: bedriftsledelse, mba, VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242
Publisher: Universitetet i Nordland
Year: 2012
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/140479
Provided by: NILU Brage
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/14... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles