Article thumbnail

An evaluation of the programmes in leadership development by KS (The Interest- and Employer Association of the Municipal Sector of Norway) : results from a participant survey

By Sigrun Odden

Abstract

Norsk: Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) evaluert deres lederutviklingsprogrammer. Evalueringen er gjennomført som tre delundersøkelser. Dette notatet gir en oversikt over resultatene fra en av delundersøkelsene, en kvantitativ spørreundersøkelse rettet mot deltakere på lederutviklingsprogrammene. Evalueringsoppdraget dokumenteres samlet i en felles rapport fra Høgskolen i Hedmarks rapportserie. Denne presentasjonen er et arbeidsnotat underveis i arbeidet med evalueringen. Undersøkelsen baserer seg på 108 respondenter og en samlet svarprosent på 41 prosent. Resultatene kan ikke generaliseres i statistisk forstand, men de bygger på et bredt utvalg av deltakere og resultatene kan vektlegges. Formålet med deltakerevalueringen er å få fram deltakernes synspunkter på ledelsesutviklingsprogrammene. Sentrale tema er hvordan deltakerne vurderer programmet med hensyn til innhold, læring og utbytte. Hvilken betydning har programmene hatt for deltakerne og for deres kommuner, og hvordan vurderer deltakerne framtidig behov for ledelsesutvikling? Noen hovedpunkter fra resultatene: Deltakerne gir uttrykk for en positiv vurdering av programmens innhold og gjennomføring. 86 prosent er fornøyd med det faglige innholdet og 80 prosent vil anbefale programmet til andre. Innholdsmessig er ledelse ofte koblet til administrativt lederskapssamarbeid på tvers samt utvikling av medarbeidere. Deltakerne gir uttrykk for at programmene har hatt stor betydning for deres utvikling som leder og deres kompetanseutvikling. Det rapporteres generelt om lavere organisatorisk enn individuell betydning av programmene, men 33 prosent mener programmet har hatt betydning for endringer i deres organisasjon, og flertallet oppgir å ha praktisert noe av det de har lært. Samspillet mellom politikk og administrasjon peker seg ut som et område som oppleves som viktig for framtidig lederutvikling i kommunene.English: The participant survey is one of three investigations accomplished by Hedmark College during the spring 2008. The overall evaluation is presented in an own report. This is a quantitative survey, the response rate is 41 percent, 108 participants have answered the questionnaire. The purpose of the survey is to disclose the views of participants on the leadership development programmes, their experience, perceived benefit and results and effects in a broader context. Some results form the survey: The participants are satisfied with the programmes in leadership development. 86 percent are satisfied with the professional content of the programmes, 80 percent will recommend the programmes to others, and the majority experienced a good balance between theory and practice. The interplay between managers across departments in the individual municipality is essential in the contents of the leadership development programmes. The programmes of leadership development have provided beneficial results to develop skills in leadership of individual participants. The programs have fewer impacts on the municipality, but 33 percent reported that the programmes have meant changes in their organization, and a majority of respondents reported to have practiced something they learned in the programmes. The participants say the interplay between political and administrative leadership is the most important area of leadership development in the future

Topics: Evaluering, Lederutvikling, Norske kommuner, VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242
Year: 2008
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/133468
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/13... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles