Közönséges orvosság mellyel ... nagyságos Szálai Barkoczi Kristina aszszony, ... Sennyei Imre ... házas társa ... magát fáradságiban könnyebbitette, szenvedésében enyhitette, halálában erősitette, a melly ... temetési szomorú alkalmatosságával ... Deak Ferencz miskolczi plebanostúl az egybe gyűlt népek eleibe terjesztetett

Full text

thumbnail-image

ELTE Digital Institutional Repository (EDIT)

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.