Article thumbnail

Social capital, health and illness

By Oya Eryiğit Günler

Abstract

Sosyal sermaye sosyal iletişim ağları, sosyal destek, toplumsal bütünleşme, toplumsal uyum, karşılıklı güven, toplumsal aidiyet ve yardımlaşma gibi konularla karakterize bir kavramdır. Sosyal sermaye insanların toplumsal davranışlar edinmesinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada sosyal sermeyenin sağlık ve hastalığa etkisi konu edilmektedir. Bu bağlamda sosyal iletişim ağlarının, sosyal destek düzeyinin, sosyal kontrolün, sosyal sermayeden etkilenen yaşam biçiminin sağlık statüsüne, sağlık ve hastalık davranışına, sağlık algısına ve sağlığı koruma biçimine etkisi ele alınacaktır.Social capital is a concept which is characterized with subjects such as social communication webs, societal integration, mutual reliability, societal concern and cooperation. Social capital has great importance on people about acquiring societal attitudes. In this paper, the effect of social capital on health and illness will be handled. In this sense, the effect of social communication webs, the level of social support, social control, lifestyle affected by social capital on the statue of health, the attitude of health and illness, perception of health and the form of sanitation

Topics: Sosyal Sermaye, Sağlık, Hastalık, Sosyal Destek, Sosyal İletişim Ağı, Sosyal Kontrol, Social Capital, Health, Illness, Social Support, Social Communication Webs, Social Control
Publisher: 'Karamanoglu Mehmetbey Universitesi Sosyal ve Ekonomik Arastirmalar Dergisi'
Year: 2014
OAI identifier: oai:earsiv.kmu.edu.tr:11492/557
Provided by: DSpace@KMU
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.