Article thumbnail

Bireylerarası çatışmayı çözümleme yöntemlerinin algılanan stres düzeyiyle ilişkilerinin araştırılması

By Şebnem Aslan

Abstract

Örgütsel ortamda çatışmanın fonksiyonel yönetimi, çalışanların bireylerarası çatışmayı çözümleme yöntemleriyle önemli derecede ilgilidir. Araştırmada, ast, üst ve akranlar arasında yaşanan çatışmaların çözümünde hangi yöntemlerin daha çok tercih edildiği incelenmektedir. Ayrıca bireylerin çatışmayı çözümleme yöntemlerinin, algıladıkları stres düzeyleriyle ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, iki ayrı fabrikada 372 çalışanla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; astlar ve üstler, birbirleriyle olan çatışmaları çözümlemelerde en fazla uzlaşma yöntemini; akranlarıyla çatışmalarını çözümlemede en fazla bütünleştirme yöntemini tercih etmişlerdir. Her üç düzeyde de çatışmaları çözümlemede en az hükmetme yöntemi tercih edilmiştir. Astların, üst ve akranlarıyla olan çatışmayı çözümleme yöntemleri (bütünleştirme hükmetme ve kaçınma boyutlarında) algılanan stresle düşük düzeyde ilişki gösterirken; üstlerin astlarıyla çatışmayı çözümleme yöntemleri, algılanan stresle ilişki göstermemiş; üstlerin, akranlarıyla bütünleştirme yöntemi, algılanan stresle yüksek düzeyde ilişki göstermiştir.Functioning management of conflict at an organizational environment is considerably related with interpersonal conflict handling styles of employees. This study investigates the mostly preferred ways of conflict handling styles between bosses, subordinates and peers. Beyond, the relation between interpersonal conflict handling styles and perceived stress level is investigated. The investigation was carried out with 372 employees of two different factories As a result of investigation, subordinates and bosses mostly prefer comprimising in handling interpersonal conflicts and prefer integrating in handling conflicts with peers. In each three level, the least preferred is dominating. While the styles of subordinates’ handling conflicts with bosses and peers (at dimensions of integrating, dominating and avoiding) has a low level relation with perceived stress, bosses’ handling conflict with subordinates has no relation, and peers’ integrating style has a high level relation with perceived stress

Topics: Çatışma, Bireylerarası Çatışma Yönetim Yöntemleri, Stres, Conflict, Interpersonal Conflict Handling Style, Stress
Publisher: 'Karamanoglu Mehmetbey Universitesi Sosyal ve Ekonomik Arastirmalar Dergisi'
Year: 2008
OAI identifier: oai:earsiv.kmu.edu.tr:11492/379
Provided by: DSpace@KMU
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/11492/3... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.