Article thumbnail

Grounding for performance requirements for the development of the perspective models and further modernization of national "light" armoured vehicles

By Р. Г. Будяну

Abstract

Проведена оцінка рівня технічної досконалості вітчизняних "легких" броньованих автомобілів із найкращими однотипними закордонними зразками. Наведений порівняльний аналіз засвідчує про те, що вітчизняні зразки "Дозор-Б" та "Козак" відповідають сучасним вимогам і несуттєво поступаються у своєму класі кращим однотипним закордонним зразкам. Наочно обґрунтовані напрями удосконалення тактико-технічних характеристик для зразків, які існують, з метою їх модернізації та розроблення перспективних зразків. Показано, що при відповідній та збалансованій технічній політиці і належному фінансуванню з боку держави є можливість у стислі терміни при тісній кооперації між вітчизняними підприємствами (за потребою й закордонними), налагодити виробництво модельного ряду уніфікованого сімейства "легких" броньованих автомобілів для забезпечення потреб як Збройних Сил України так і інших силових структур.The assessment of the technical perfection level of domestic "light" armored vehicles and same type of the best foreign samples. The comparative analysis shows that domestic Designs "Dozor-B" and "Cossack" meet modern requirements and slightly inferior to the best-in-class uniform foreign models. Intuitively reasonable directions of improvement of tactical and technical characteristics of the samples that exist for the purpose of modernization and development of promising samples

Topics: машина бойова, техніка військова, конструкція, досконалість технічна, маса, вантажність, потужність, двигун, кліренс, запас ходу, швидкість, "light" armored vehicles, modernization, technical excellence level, unified design
Publisher: НТУ "ХПІ"
Year: 2015
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/17187
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://repository.kpi.kharkov.... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles