Article thumbnail

Ідея прав людини як стрижень розвитку українського суспільства в епоху нового і новітнього часу

By М. Ш. Киян and М. Г. Окладна

Abstract

У статті розглядається проблема втілення ідеї прав людини як стрижня розвитку українського суспільства на різних історичних етапах його існування. Українська держава розглядається як найважливіша форма реалізації самовизначення народу, його суверенітету. Особливий акцент робиться на необхідності використовування історичного досвіду захисту прав людини як запоруки побудови громадянського суспільства, інтеграції Україні в європейський правовий простір.In article the problem of realization of human rights as bases of progress of the Ukrainian society at different historical stages of its existence is considered. The Ukrainian state is considered as the major form of realization of self-determination of people, its sovereignty.The especial accent is done on an indispensability of use of historical experience of protection of human rights for construction of a civil society, integration of Ukraine into the European legal space

Topics: самовизначення народу, історичний досвід, європейський правовий простір, незалежна держава, престиж національних цінностей, свободи
Publisher: НТУ "ХПІ"
Year: 2011
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/14926

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.