research
oaioai:dspace.uvic.cat:10854/1763

Ciència, Traducció i Universitat. Apunts per a un curs

Abstract

Quina ciència ha generat la traducció al català? Quin lloc ocupa la traductologia a la Universitat? Quin futur té traduir en el sistema lingüisticoliterari català? Què és Literatura Traduïda? Abans d’abordar aquestes qüestions, voldria remarcar que és emocionant per a mi el moment de tornar a adreçar-me a la comunitat universitària de Vic des d’aquesta tribuna, on pujo a pronunciar la lliçó inaugural del curs 2006-2007. Responc, així, a l’amable proposta de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, a la qual correspon enguany la lliçó i a la qual estic incorporat fa quatre anys,d’ençà que, en deixar el rectorat, vaig assumir la direcció de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i la impartició d’un curs de Literatura i Traducció

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:dspace.uvic.cat:10854/1763Last time updated on 11/11/2016View original full text link

This paper was published in RIUVic.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.