Article thumbnail

Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник

By Володимир Васильович Проців, Кирило Альбертович Зіборов and Олександр Михайлович Твердохліб

Abstract

ЗМІСТ ВСТУП 6 1. ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 7 1.1. Завдання на курсовий проект 7 1.2. Варіанти завдань на курсове проектування 8 1.3. Вибір схеми компонування і визначення передавального числа редуктора 9 1.4. Вибір привідного електродвигуна 10 2. РОЗРАХУНОК ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ 13 2.1. Вибір матеріалів для виготовлення зубчастих коліс 13 2.2. Визначення допустимих напружень у зубчастих колесах 16 2.2.1. Визначення коефіцієнтів еквівалентності навантаження 16 2.2.2. Визначення допустимих напружень у зубчастих колесах 18 2.2.3. Визначення коефіцієнтів навантаження зубчастих коліс 18 2.3. Розрахунок параметрів циліндричної зубчастої передачі 20 2.3.1. Визначення міжосьової відстані в зубчастій передачі 23 2.3.2. Розрахунок зубців на контактну міцність і визначення ширини колеса й шестірні 23 2.3.3. Визначення модуля зубчастих коліс 24 2.3.4. Визначення кута нахилу зубця (для косозубих коліс) 24 2.3.5. Визначення числа зубців у колесах 24 2.3.6. Перевірний розрахунок зубців на згинальну витривалість 25 2.3.7. Визначення діаметрів зубчастих коліс 26 2.3.8. Визначення сил, що виникають у зачепленні зубчастих коліс 26 2.3.9. Визначення консольних сил 27 3. РОЗРАХУНОК КОНІЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ 29 3.1. Вибір матеріалів для виготовлення зубчастих коліс 29 3.2. Визначення допустимих напружень у конічних передачах 30 3.2.1. Визначення коефіцієнтів еквівалентності навантаження 30 3.2.2. Визначення допустимих напружень 30 3.2.3. Визначення коефіцієнтів навантаження 30 3.3. Розрахунок параметрів конічної зубчастої передачі 31 3.3.1. Визначення діаметра основи ділильного конуса 31 3.3.2. Розрахунок зубців на контактну міцність та визначення ширини колеса й шестірні 31 3.3.3. Визначення кількості зубців у зубчастих колесах 33 3.3.4. Визначення модуля зубчастих коліс 34 3.3.5. Вибір кута нахилу зубця (для коліс з круговим зубцем і косозубих) 34 3.3.6. Перевірний розрахунок зубців на згинальну витривалість 34 3.3.7. Обчислення діаметрів і кутів зубчастих коліс 35 3.3.8. Визначення сил у зачепленні зубчастих коліс 36 4. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ'ЯЧНИХ ПЕРЕДАЧ 38 4.1. Критерії підбору матеріалів на виготовлення черв’яків і коліс 38 4.2. Визначення допустимих напружень у черв’ячних передачах 39 4.2.1. Обчислення коефіцієнтів еквівалентності навантаження 39 4.2.2. Обчислення допустимих напружень у черв’ячних колесах 41 4.2.3. Визначення коефіцієнтів навантаження для черв’ячних передач 41 4.3. Розрахунок параметрів черв’ячної передачі 42 4.3.1. Визначення міжосьової відстані між черв’яком і колесом 42 4.3.2. Визначення числа зубців у черв’ячному колесі 42 4.3.3. Обчислення модуля і коефіцієнта діаметра зубчастих коліс 42 4.3.4. Розрахунок коефіцієнта зміщення початкового контуру коліс 43 4.3.5. Визначення діаметрів і кутів скосу черв’яка й колеса 44 4.3.6. Перевірний розрахунок зубців на контактну міцність 45 4.3.7. Перевірний розрахунок зубців на згинальну витривалість 46 4.3.8. Тепловий розрахунок черв’ячної передачі 47 4.3.9. Визначення сил, які виникають у зачепленні черв’ячної передачі 48 5. ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 50 5.1. Побудова зубчастих коліс циліндричної передачі 51 5.2. Побудова зубчастих коліс конічної передачі 62 5.2.1. Побудова зубців на моделях прямозубих конічних коліс 63 5.2.2. Побудова зубців на моделях конічних коліс з круговим зубцем 68 5.3. Побудова моделей черв’яка і колеса черв’ячної передачі 70 5.3.1. Побудова зубців на моделі черв’яка 72 5.3.2. Побудова зубців черв’ячного колеса 75 5.4. Побудова 3D-моделі зубчастого зачеплення 77 6. РОЗРАХУНОК ВИХІДНИХ КІНЦІВ ВАЛІВ РЕДУКТОРА 81 7. ВИБІР ПІДШИПНИКІВ І ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ВАЛІВ У СКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ 82 7.1. Особливості компонування валів циліндричних редукторів 82 7.2. Характерні риси компонування валів конічних редукторів 83 7.3. Специфіка компонування валів черв’ячних редукторів 83 7.4. Побудова тривимірної моделі вала 83 7.5. Побудова тривимірних моделей валів у складеному вигляді 85 8. ПЕРЕВІРНИЙ РОЗРАХУНОК ВАЛІВ 92 8.1. Розрахунок вала на статичну міцність 92 8.1.1. Побудова епюр згинальних і крутних моментів на валах 92 8.1.2. Визначення сумарної величини згинального моменту 95 8.1.3. Визначення величини еквівалентного моменту 97 8.1.4. Визначення діаметрів вала в небезпечних перерізах 97 8.2. Розрахунок вала на міцність від утоми 97 8.3. Розрахунок вала на жорсткість 100 8.4. Рекомендації до побудови епюр 100 8.5. Перевірний розрахунок шпонкових з’єднань 101 9. ПЕРЕВІРНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДШИПНИКІВ 102 9.1. Перевірний розрахунок радіальних підшипників 102 9.1.1. Розрахунок під час дії радіального навантаження 102 9.1.2. Розрахунок в умовах дії радіального й осьового навантажень 103 9.2. Перевірний розрахунок радіально-упорних підшипників 104 9.3. Перевірний розрахунок упорних підшипників 107 10. РОЗРАХУНОК ВАЛІВ І ПІДШИПНИКІВ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ КОМПАС-SHAFT 2D 108 10.1. Розрахунок валів засобами бібліотеки КОМПАС-SHAFT 2D 108 10.2. Розрахунок підшипників з використанням бібліотеки КОМПАС-SHAFT 2D 113 10.3. Редагування 3D-моделей валів 114 11. КОМПОНУВАННЯ МОДЕЛІ РЕДУКТОРА 116 11.1. Побудова тривимірної моделі складеної зубчастої передачі 116 11.2. Побудова допоміжного ескізу площини з’єднання корпуса 117 11.3. Редагування параметрів валів і місць монтування підшипників на валах 119 12. ПОБУДОВА КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА 120 12.1. Побудова 3D-моделей корпусних деталей методом додавання стінок 121 12.2. Побудова 3D-моделей корпусних деталей методом оболонки 128 12.3. Виготовлення зварних корпусних деталей 128 12.4. Перевірний розрахунок рознімних з’єднань 131 13. ПОБУДОВА 3D-МОДЕЛІ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ РЕДУКТОРА 132 14. ПОБУДОВА 3D-МОДЕЛЕЙ ІНШИХ ДЕТАЛЕЙ 133 15. УСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТНИХ КРІПИЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА УЩІЛЬНЕНЬ 135 16. ВИКОНАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНИКІВ РЕДУКТОРА І ЙОГО ДРІБНИХ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 137 16.1. Створення креслеників 137 16.2. Нанесення розмірів і створення списку технічних умов на кресленику 144 16.2.1. Вибір допусків у розмірах спряжень деталей 145 16.2.2. Уведення списку технічних вимог до складальних і робочих креслеників 145 16.3. Заповнення основного напису складального кресленика 145 16.4. Рекомендації до застосування мастила для редуктора 146 16.5. Розстановка позицій складальних одиниць і деталей 147 17. ВИКОНАННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНИКІВ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА 148 17.1. Основні правила оформлення робочого кресленика 148 17.2. Розрахунок допусків форми і розташування поверхонь деталей 150 18. СТВОРЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ РЕДУКТОРА І СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 153 19. СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 158 19.1. Рекомендований зміст пояснювальної записки 159 19.2. Оформлення пояснювальної записки 159 20. ПІДГОТОВКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ДО ДРУКУ Й ЗАХИСТУ 163 ЛІТЕРАТУРА 166 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 167 Додаток А. Приклади оформлення креслеників курсового проекту 168 Додаток Б. Приклади оформлення специфікацій курсового проекту 175 Додаток В. Приклади оформлення початкових аркушів пояснювальної записки курсового проекту 177Розглянуто методи проектування одноступеневих зубчастих редукторів за допомогою як традиційних розрахункових засобів, так і сучасних із застосуванням комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії АСКОН. Наведено відомості з теорії та практики геометричних й обчислювальних побудов деталей машин і механізмів, що дозволяють виконувати їх тривимірні зображення. Основну увагу приділено розв’язку задач за темами дисципліни “Деталі машин”.Показано суть методики переходу від тривимірних моделей до робочих креслеників деталей, складальних одиниць і вузлів. Викладено правила оформлення текстових та графічних документів згідно з ЄСКД і держстандартами України

Topics: редуктор, проектування, навчальний посібник, АСКОН, Компас, зубчасті передачі
Publisher: Дніпропетровськ: НГУ
Year: 2011
OAI identifier: oai:ir.nmu.org.ua:123456789/909

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.