Article thumbnail

Розрахунки параметрів настроювання під-регулятора з додатковою керуючою дією

By Ярослав Олександрович Довгополий, Олександр Миколайович Корсун and Степан Денисович Блонський

Abstract

Підвищення якості автоматичного регулювання – це одне із актуальних завдань, для виконання його використовують різні способи і напрямки досліджень, зокрема, автоматичне корегування настроювання регулятора та зміна його структури в процесі регулювання, удосконалення з використанням додаткових елементів та ускладнення законів регулювання. Усе це удосконалення в автоматичних системах регулю-вання (АСР) призводить до виникнення іншої важливої проблеми – визначення настроювання регулято-рів залежно від того, на яких об’єктах автоматизації вони застосовані. Якщо ж оптимальні настроювання регулятора не визначені, то досягти якісного процесу регулювання практично неможливо. Наявність удосконаленої мікропроцесорної обчислювальної техніки та різнопланових пакетів прик-ладних програм дозволить проводити моделювання АСР будь-якої складності, і таким чином вирішувати більшість проблемних завдань, але для цього, залежно від складності, потрібні кваліфіковані фахівці і робочого часу, залежно від складності завдань.Запропоновано новий метод розрахунку параметрів настроювання ПІД-регулятора з додатковим керу- ючим діянням диференціатора в комплекті з двоємнісними об’єктами. Розрахункові формули отримані на основі експериментально-статистичних даних окремо для двох груп об’єктів, розподілених за їх ди- намічними характеристиками, у вигляді рівнянь регресії з частковим використанням функціональних за- лежностей. Складена програма розрахунку на алгоритмічній мові TURBO PASCAL

Publisher: Гірнича електромеханіка та автоматика
Year: 2012
OAI identifier: oai:ir.nmu.org.ua:123456789/816

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.