Article thumbnail

Öğretim elemanlarının çatışma yönetimi davranış biçimleri

By Münevver Ölçüm Çetin and Özge Hacıfazlıoğlu

Abstract

Throughout the centuries, "conflict" has been observed as a major problem in educational organisations. With the coming of the 21st century "conflict" became one of the most important tools in the development of organisations when it is carefully managed. The purpose of this study is to determine the reasons underlying conflict and how they are handled by academic and administrative staff. A group of academics who work at public and foundation universities in Istanbul in the 2001-2002 academic year constitutes the scope of this research. Sample group has been chosen randomly from the universities in Istanbul. The questionnaire was given its final form after a series of unstructured interviews and related literature (Rahim 1983; Thomas, 1977) review. Analysis of the data has been done by using SPSS programme. T Test and One Way Anova Tests were used to determine the significant differences.Uzun yıllardan beri “çatışma”, eğitim örgütlerinde önemli bir problem olarak algılanmıştır. 21. Yüzyıldan itibaren çatışma, dikkatli yönetildiği takdirde, eğitim örgütlerinin, gelişmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, çatışmanın altında yatan nedenleri ve bunların öğretim elemanları ve yönetim kadrosu tarafından nasıl ele alındığını incelemektir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 2000-2001 akademik yılında görev almış öğretim elemanları bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, İstanbul içindeki üniversitelerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Anket, bir dizi yapılanmamış görüşme ve konuyla ilgili literatürün (Rahim 1983; Thomas, 1977) gözden geçirilmesinden sonra son halini almıştır. İstatistiksel verilerin analizinde SPSS Programı kullanılmıştır. Manidar olan sonuçların belirlenmesinde, T Testi ve Tek Yönlü Varyans analizi kullanılmıştır

Topics: Conflict Management Strategies, Conflict Management, Functional Conflict, Dysfunctional Conflict, Çatışma Yönetim Stratejileri, Çatışma Yönetimi, İşlevsel Çatışma, İşlevsel Olmayan Çatışma
Publisher: Doğuş Üniversitesi
Year: 2004
OAI identifier: oai:openaccess.dogus.edu.tr:11376/536
Provided by: DSpace@Dogus
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11376/53... (external link)
  • http://journal.dogus.edu.tr/in... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.