Article thumbnail

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

By Б. А. Коваленко and А. М. Кудiн

Abstract

У данiй роботi розглядаються клептографiчнi схеми для деяких криптографiчних примiтивiв. Особлива увага в роботi звертається на клептографiчнi версiї алгоритмiв хешування. Доцiльнiсть дослiджень клептографiї у контекстi функцiй хешування визначається двома фактами. По-перше, дослiдження клептографiчних лазiвок в хеш-функцiях практично обмежуються лише використанням випадковостi хеш-кодiв при невiдомих вiдкритих текстах (як в деяких схемах автентифiкацiї). По-друге, функцiї хешування лежать в основi стiйкостi безлiчi сучасних протоколiв.В доповiдi наводиться загальна класифiкацiя клептографiчних систем, а також одна з можливих схем побудови хеш-функцiї на основi незбалансованої схеми Фейстеля з лазiвкою для ефективного пошуку сильної колiзiї (другого прообразу

Topics: Хеш-функцiя, клептографiя, схема Фейстеля, диференцiйний шлях, колiзiя, 519.7
Publisher: Київ
Year: 2015
OAI identifier: oai:ela.kpi.ua:123456789/17560
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://ela.kpi.ua/handle/1234... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles