Електрошлаковий процес. Технологія та устаткування

Abstract

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університетуНавчальний посібник присвячений електрошлаковому процесу, який включає: електрошлаковий переплав, електрошлакове обігрівання і підживлення зливків, порційне електрошлакове відливання зливків, електрошлакове литво щільнистих і порожнистих заготовок, електрошлакову тигельну плавку, дугошлаковий переплав, електрошлакове наплавлення рідким металом, електрошлаковий переплав під тиском, застосування камерних печей електрошлакового переплаву в контрольованій атмосфері та інші види цієї технології

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.