Kernel of Sensor Networks Simulator

Abstract

Tato práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi. Senzorové sítě přinášejí nové druhy problémů, se kterými se při návrhu tradičních drátových i bezdrátových sítí nepočítalo. Proto vznikají nové algoritmy zaměřené na senzorové sítě. Tato práce si klade za cíl poskytnout prostředí, které umožní simulaci takových algoritmů. Co se týče konkrétních simulovaných jevů, tato práce se zaměřuje na směrovací algoritmy pro senzorové sítě a techniku zvanou beamforming.This work focuses on wireless sensor networks. The nature of sensor networks brings new kinds of issues that have not been encountered in the design of traditional wired and wireless networks. Therefore new algorithms designed for sensor networks keep emerging. This work intends to provide an environment that would allow simulation of these new algorithms. Regarding the phenomena being simulated, this work particularly focuses on simulation of routing algorithms for sensor network and simulation and a technique called distributed phase shift beamforming

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

redirect
Last time updated on 08/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.