Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

La bidu la tmiem : 1599 ta' Alfred Sant bhala spunt ghal rivizitazzjoni tal-mudell storjografiku empiriku

By Stephen Bonanno

Abstract

Dan l-istudju jfittex li janalizza l-isforz ta' Sant li jirrivizita f'La Bidu La\ud Tmiem: 1599 il-mod li bih l-istoriku Malti jinterpreta l-passat storiku. Din il-htiega\ud tigi illustrata fid-dawl ta' tiiet hassieba Maltin. Il-kontribut ta' Oliver Friggieri u Paul\ud Sant Cassia jikxef il-monolotizmu fil-kultura Maltija, mudell ta' hsieb li skont ta l-ewwel\ud jillimita l-varjeta` fl-interpretazzjoni. Permezz ta' Henry Frendo mbaghad\ud jintwera kif l-isterilita` mentaIi kkawzata min-nuqqas ta' kontestazzjoni timmanifesta\ud ruhha fil-mudell storjografiku ppropagat minnu. F'dan il-kuntest, it-test ta' Sant jigi\ud analizzat bhala sforz biex tigi indirizzata din is-sitwazzjoni. L-istudju jiffoka fuq l-\ud applikazzjoni tal-likwidita` bhala mezz li jzarma c-certezza marbuta mal-mudell\ud storjografiku empiriku. Il-qofol tar-rivizitazzjoni jikkoncerna l-istatus ontologiku tar-realta`,\ud li titlef is-solidita` fl-essenza taghha biex thaddan il-likwidita` marbuta mal-mudell\ud epistemologiku postmodern.peer-reviewe

Topics: Maltese literature -- 20th century -- History and criticism, Malta -- In literature, Sant, Alfred, 1948 - . La bidu la tmiem -- Criticism and interpretation
Publisher: University of Malta. Junior College
Year: 2011
OAI identifier: oai:www.um.edu.mt:123456789/8677
Provided by: OAR@UM
Journal:

Suggested articles

Citations

  1. Dak Ii David Carroll jattribwixxi ghall-impatt Ii jaffettwa d-diskors dizintegrattiv (disruptive) ta' Poucault,jista' ghalhekkjigi applikat ghal dak Ii pprovajaghmel Sant
  2. (1987). Paraesthetics, doi
  3. (1953). The go-between, doi

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.