Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Порівняння деяких гематологічних показників диплоїдних та триплоїдних Pelophylax esculentus

By Анастасія Андріївна Бондарєва, Кристина Володимірівна Сухова and Дмитро Андрійович Шабанов

Abstract

Диплоїдні та триплоїдні їстівні жаби, Pelophylax esculentus, є вдалим об’єктом для дослідження впливу зміни плоїдності на фізіологічні процеси. Порівняно декілька гематологічних показників представників обох груп. Показано, що у триплоїдів зменшена кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну, а також підвищена активність лактатдегідрогенази в еритроцитах порівняно з диплоїдами. Останній параметр може свідчити про те, що у триплоїдних жаб є специфічні механізми компенсації збільшення розміру еритроцитів, зокрема, інтенсифікація анаеробного розщеплення глюкози

Topics: Pelophylax esculentus, триплоїдія, еритроцити, гемоглобін, лактатдегідрогеназа
Publisher: Українське герпетологічне товариство
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/10103

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.