Location of Repository

De samenhang tussen het Dysregulatieprofiel in de midden kindertijd en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag in de late adolescentie: de rol van sekse.

By S.S. Elberse

Abstract

Inleiding: Suïcidaal gedrag is de nummer één doodsoorzaak in de adolescentie, daarnaast maakt 14-17% van de jongeren gebruik van zelfbeschadiging. Deze studie onderzoekt de relatie tussen het Dysregulatieprofiel en zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag. Het Dysregulatieprofiel bestaat uit verhoogde scores op de schalen Angstig/Depressief, Agressief gedrag en Aandachtsproblemen van de Child Behavior Checklist (CBCL). Onderzoek naar de twee concepten zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag is belangrijk om vroegtijdig interventies in te kunnen zetten en zo ervoor te zorgen dat het gedrag niet verergert. Methode: De participanten in dit onderzoek werden willekeurig geselecteerd uit een reeds bestaande dataset. Deze studie omvatte een niet-klinische steekproef van 300 kinderen (Mleeftijd = 5.5, SD = 1.17) op meetmoment 1 en 207 adolescenten op meetmoment 2 (Mleeftijd = 18.5, SD = 1.17). Moeders en vaders vulden op meetmoment 1 de CBCL in over de emotionele en gedragsproblemen van hun kind. De adolescenten vulde op meetmoment 2 zelf de DAPP-SF-A in voor het meten van hun zelfbeschadigende en suïcidale gedrag. De relaties zijn onderzocht met een lineaire regressieanalyse en een lineaire regressieanalyse met een moderatie-effect (geslacht). Resultaten: Uit de resultaten komt naar voren dat er geen significant verband gevonden is tussen een Dysregulatieprofiel en zelfbeschadigend gedrag en tussen een Dysregulatieprofiel en suïcidaal gedrag. Daarnaast is er geen significant verschil gevonden in deze relatie voor geslacht. Conclusie: Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de resultaten binnen de huidige sociaalwetenschappelijke literatuur inconsistent zijn. Mogelijke verklaringen en suggesties voor onderzoekers en clinici zijn besproken

Topics: Dysregulatieprofiel; Child Behavior Checklist; CBCL-DP; Zelfbeschadiging; suïcidaliteit.
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/337037
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.