Location of Repository

De samenhang tussen het globaal zelfbeeld, het zelfbeeld over sportieve vaardigheden, het zelfbeeld over sociale acceptatie en motorisch functioneren van kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool

By S. Adams

Abstract

Doel: Onderzoeken van de samenhang tussen globaal zelfbeeld, zelfbeeld over sportieve vaardigheden, zelfbeeld over sociale acceptatie en het motorisch functioneren bij kinderen in groep 6, 7 en 8 van het regulier basisonderwijs. Hierbij is onderzocht of er verschillen zijn tussen kinderen die normaal en zwak motorisch functioneren. Methode:315 kinderen (137 jongens/176 meisjes) van 9 tot 13 jaar zijn onderzocht met de Competentie Belevingsschaal voor kinderen om het globaal zelfbeeld en het zelfbeeld over sociale acceptatie te meten. Daarnaast is de ‘Hoe ik vind dat ik het doe’ gebruikt om het zelfbeeld over sportieve vaardigheden te meten en de Coordinatie vragenlijst voor ouders om het motorisch functioneren te meten. Correlaties tussen de variabelen zijn berekend met Spearmans correlatie en verschillen zijn berekend met de Mann-Withney. Resultaten: Globaal zelfbeeld correleert significant met het zelfbeeld over sociale acceptatie en sportieve vaardigheden, maar niet met motorisch functioneren. Motorisch functioneren correleert significant met het zelfbeeld over sociale acceptatie en sportieve vaardigheden. Er zijn verschillen tussen motorisch normaal en zwak functionerende kinderen voor het zelfbeeld over sportieve vaardigheden maar niet in globaal zelfbeeld en zelfbeeld over sociale acceptatie. Conclusie: Er is samenhang tussen het motorisch functioneren en het zelfbeeld over sportieve vaardigheden, het zelfbeeld over sociale acceptatie. Het zelfbeeld over sportieve vaardigheden en sociale acceptatie hangt samen met het globaal zelfbeeld. Er is geen samenhang tussen motorisch functioneren en het globaal zelfbeeld. Kinderen die normaal motorisch functioneren hebben een hoger sportief zelfbeeld dan zwak motorisch functionerende kinderen

Topics: motorisch normaal en zwak functioneren; globaal zelfbeeld,; zelfbeeld over sociale acceptatie; zelfbeeld over sportieve vaardigheden
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/336938
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.