Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Opvoedingstaken verdelen in de Nederlandse maatschappij. Een onderzoek naar de verschillen in opvoedingstaakverdeling tussen autochtonen en niet-Westerse allochtonen in Nederland

By A. Röben

Abstract

Deze studie onderzoekt in hoeverre er een verschil is tussen niet-Westerse allochtonen en autochtonen in de opvoedingstaakverdeling en hoe dit eventuele verschil kan worden verklaard. Om dit verschil te verklaren wordt er gekeken naar de invloed van religie en opleidingsniveau. Er wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Levensloop Studie om de vraag te beantwoorden en de hypotheses te toetsen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een verschil is tussen niet-Westerse allochtonen en autochtonen in opvoedingstaakverdeling, echter dit is een schijnverband, het verschil wordt verklaard door opleidingsniveau. Religiositeit heeft geen effect op opvoedingstaakverdeling. Naarmate een individu hoger opgeleid is hanteert hij een gelijkere opvoedingstaakverdeling dan een lager opgeleid individu. Niet-Westerse allochtonen zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtonen wat hun minder egalitaire opvoedingstaakverdeling verklaard. Deze studie levert een wetenschappelijke bijdrage omdat onderzoek naar opvoedingstaakverdeling is onderbelicht, terwijl dit van maatschappelijk belang is omdat de positie van vrouwen in familiesystemen economische gevolgen heeft

Topics: Opvoedingstaakverdeling, niet-Westerse allochtonen, etniciteit, opleiding, religie, machtsafstand,
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/336694
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.