Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Psychosociale nazorg bij (ex)kankerpatiënten en hun naasten.

By L.J. olde Hanter

Abstract

Een groeiend aantal mensen in Nederland krijgt te maken met kanker; in 2015 zijn 105.000 mensen gediagnosticeerd met kanker. Kanker wordt daarnaast steeds meer een chronische ziekte. Omdat er steeds meer mensen blijven leven met kanker, zullen ook meer mensen moeten leren omgaan met de lichamelijke en psychische gevolgen van kanker. Er ontstaat een toenemende vraag aan ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met de ziekte. In opdracht van het Medisch Spectrum Twente is onderzocht welke behoeften en welke barrières (ex)patiënten en naasten hebben aan psychosociale nazorg. Daarnaast is er gekeken welke determinanten mogelijke verschillen tussen behoefte en barrières kunnen verklaren. Deze resultaten zijn als basis gebruikt voor het beleidsplan voor het Medisch Spectrum Twente, om (ex)patiënten en naasten een betere psychosociale nazorg te bieden. Er is gebruikgemaakt van twee vragenlijsten: één voor (ex)patiënten en één voor naasten. Uiteindelijk hebben 61 (ex)patiënten en 70 naasten de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten kwam naar voren dat (ex)patiënten uit de steekproef gemiddeld het hoogst scoorden op het krijgen van een ontspannende massage van een masseur gespecialiseerd in massages bij kanker. Daarnaast wilden zij ook graag informatie over omgaan met kanker in het dagelijks leven en op een voorlichtingsavond over kanker gerelateerde onderwerpen. Naasten scoorden gemiddeld het hoogst op het item het kwijt kunnen van zijn of haar verhaal, gevolgd door hulp bij het accepteren van de ziekte van zijn of haar naaste. Naasten scoorden daarnaast ook hoog op informatie over omgaan met kanker in het dagelijks leven. Wat betreft waargenomen barrières wilden (ex)patiënten zich voornamelijk geen patiënt voelen wanneer ze naar een initiatief gaan. Daarnaast scoorden zij ook hoog op de overtuiging dat een initiatief niet helpt om hen beter te voelen en op het feit dat patiënten niet willen worden geconfronteerd met de ziekte. Naasten wilden niet geconfronteerd worden met de ziekte van zijn of haar naaste. Daarnaast zagen zij het als barrière dat de omgeving hen niet stimuleert om naar een initiatief te gaan en dat zij niet willen worden geholpen door vrijwilligers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de onderzochte determinanten, namelijk sekse, opleidingsniveau, soort kanker en stadium kanker, weinig tot geen invloed hebben op de behoeften en barrières van (ex)patiënten en naasten. Voor (ex)patiënten geldt dat mannen uit de steekproef via behoefte aan informatie en behoefte aan ondersteuning een indirect effect hebben op het zoeken van psychosociale nazorg. Daarnaast geldt voor (ex)patiënten dat lager opgeleiden via behoefte aan ondersteuning, een indirect effect hebben op het zoeken van psychosociale nazorg. Voor naasten zijn geen significante effecten gevonden

Topics: Psychosociale nazorg; kanker;
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/336530
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.