Location of Repository

Oranje vs. Groen

By S.D.R. Coenegracht

Abstract

Dit onderzoek kijkt naar hoe Amerikaanse studenten op buitenlandse uitwisseling in Nederland of Ierland schrijven over de Nederlander en de Ier in blogs over Koningsdag en St. Patrick’s Day. Middels een analyse van etnische categorisaties (Day, 2006) zijn in 12 blogs van beide onderwerpen twee typen categorisaties geselecteerd: ascriptive predications (AP), waarin er een kenmerk wordt toegeschreven aan een groep, en equative predications (EP), waarin de categorie waarnaar verwezen wordt, wordt vergeleken met de eigen groep. Vervolgens zijn aan deze kenmerken overkoepelende thema’s toegediend om zo te vergelijken hoe er over de Nederlander en de Ier wordt gepraat. Tot slot is er binnen EP gekeken of er sprake was van etnocentrisme. De belangrijkste resultaten van de analyse zijn dat de afstand tussen de eigen groep en de ander veel kleiner lijkt te zijn op St. Patrick’s Day dan op Koningsdag. Er wordt meer gesproken over het internationale karakter van de feestdag en de aanwezigheid van zowel toeristen als de lokale bevolking. In tegenstelling tot Koningsdag werd St. Patrick’s Day minder ervaren als de viering van een andere cultuur. Daarnaast betwisten de resultaten het etnocentrische karakter van de Amerikanen. Van de in totaal 14 vergelijkingen is er maar één etnocentrische categorisatie welke voorkomt in een blog over St. Patrick’s Day. Een beperking van het onderzoek is het interpretatieve karakter van de analyse. Ook kan het Engels als vreemde taal van invloed zijn geweest op de interpretatie en tot slot vormt de selectie van de blogs een mogelijk nadeel

Topics: buitenlandse uitwisseling; Amerikaanse studenten; Koningsdag; St. Patrick's Day; etnische categorisaties; blogs; etnocentrisme
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335781
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.