Location of Repository

De samenhang tussen emotieregulatie en conflicthantering bij pedagogisch medewerkers en agressie bij jeugdigen binnen de residentiële jeugdzorg.

By R. Jochems

Abstract

De problematiek van jongeren binnen de residentiële jeugdzorg bevat een scala aan gedrags- en emotionele problemen, waaronder agressieproblemen. De verwachting is dat pedagogisch medewerkers hier adequaat mee om moeten kunnen gaan, maar wat kunnen pedagogisch medewerkers doen wat samenhangt met minder agressie? Binnen de huidige studie is onderzocht in welke mate emotieregulatie en conflicthantering van pedagogisch medewerkers samenhingen met agressie vanuit de jongeren binnen de residentiële jeugdzorg. Participanten (47 pedagogisch medewerkers) hebben vragenlijsten ingevuld betreft deze onderwerpen. Agressie is op twee verschillende manieren gemeten, namelijk met de vraag hoeveel agressie medewerkers ervaren en hoeveel agressiemeldingen door medewerkers zijn gemaakt. Het effect van emotieregulatie en conflicthantering op agressie is onderzocht door middel van multiple lineaire regressieanalyse en mediatieanalyse. Resultaten toonden geen significant effect van emotieregulatie en conflicthantering op ervaren agressie. Conflicthantering bleek wel de relatie tussen emotieregulatie en gemelde agressie te mediëren. Resultaten indiceren dat hoe hoger de mate van emotieregulatie, hoe hoger de mate van conflicthantering, hoe minder gemelde agressie. Mogelijk dat het trainen van emotieregulatie en conflicthantering bij pedagogisch medewerkers bijdraagt aan het verminderen van agressie binnen de residentiële jeugdzorg. Dit biedt perspectief voor het verbeteren van de behandeling binnen de residentiële jeugdzorg. Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek worden besproken

Topics: emotieregulatie, conflicthantering, agressie, pedagogisch medewerkers, residentiële jeugdzorg
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335430
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.