Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Selectieve aandacht, werkgeheugen en vroege rekenvaardigheden bij peuters (3;7).

By I. Eerden

Abstract

Inleiding: Selectieve aandacht en werkgeheugen zijn sterk gerelateerd aan (vroege) rekenvaardigheden. Gesteld wordt dat selectieve aandacht ervoor zorgt dat het werkgeheugen goed kan functioneren. In dit onderzoek wordt onderzocht of selectieve aandacht de relatie tussen werkgeheugen en vroege rekenvaardigheden medieert. Methode: In totaal hebben 100 kinderen van 3;7 jaar oud deelgenomen aan het onderzoek. Selectieve aandacht is onderzocht door middel van een visual search task. Visueel-ruimtelijk werkgeheugen wordt gemeten met een dot matrix en verbaal werkgeheugen met een word recall taak, beiden uit het AWMA programma. Vroege rekenvaardigheden zijn binnen dit onderzoek onderzocht met een comparison taak en een teltaak. Resultaten: De relatie tussen werkgeheugen en vroege rekenvaardigheden wordt niet gemedieerd door selectieve aandacht. Er zijn geen significante relaties gevonden, behalve de relatie tussen visueel-ruimtelijke selectieve aandacht en visueel-ruimtelijk werkgeheugen en de relatie tussen verbaal werkgeheugen en de vroege rekenvaardigheid hoeveelheden vergelijken. Discussie: Visueel-ruimtelijke selectieve aandacht en visueel-ruimtelijk werkgeheugen zijn aan elkaar gerelateerd wat betekent dat peuters met werkgeheugentekorten kunnen profiteren van interventies gericht op visueel-ruimtelijke selectieve aandacht. Peuters met een betere visueel-ruimtelijke selectieve aandacht en visueel-ruimtelijk werkgeheugen presteren niet per definitie beter op de vroege rekenvaardigheden. Wel profiteren peuters voor hoeveelheden vergelijken, niet voor tellen, van een beter functionerend verbaal werkgeheugen. De resultaten spreken sommige bevindingen uit eerder onderzoek tegen wat erop duidt dat bevindingen tussen verschillende leeftijdsgroepen niet altijd gegeneraliseerd kunnen worden naar andere leeftijden

Topics: selectieve aandacht; werkgeheugen; vroege rekenvaardigheden; peuters
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335038
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.