Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Біженці Першої світової війни на постімперському просторі (1918–1925 рр.): Історіографічні пунктири сучасних наукових досліджень

By Л. Жванко

Abstract

У статті проаналізовано сучасну вітчизняну та зарубіжну\ud історіографію щодо проблематики перебування, репатріації,\ud взаємодії іноземних біженців Першої світової війни з владами\ud більшовицької Росії та новостворених держав на теренах\ud колишньої Російської імперії. Авторка статті дійшла висновку,\ud що тема залишається відкритою для дослідників. Відтак, її\ud актуальність спонукає вчених до нових пошуків.The article analyzes the domestic and foreign historiography on issues\ud relating to the residence, repatriation and interaction of foreign refugees of\ud World War I with Bolshevik Russia authorities and the newly formed states\ud in the former Russian empire. The author of the article concluds that the\ud issue remains open to researchers. Therefore, its relevance encourages\ud scientists to new research

Topics: Проблемна історіографія
Publisher: Інститут історії України НАН України
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.nbuv.gov.ua:123456789/104867

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.