Article thumbnail

Kvinnors upplevelse av att leva med Typ 2 diabetes : En litteraturstudie

By Mikaela Hultman and Johan Rolandsson

Abstract

I dag har cirka 450000 personer i Sverige diabetes. Typ 2 diabetes står för den största delen, cirka 85 procent. Att drabbas av diabetes kan inverka på livet och individen men god egenvård skapar goda förutsättningar för att ändå leva ett gott liv. Det är inte alltid lätt att fullgöra denna egenvård. Kvinnor i de artiklar som använts i denna studie talade om de olika roller de hade och hur de påverkade förmågan att sköta sin diabetes. Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever det att leva med Typ 2 diabetes. Hur påverkar sjukdomen vardagen för kvinnor som vårdar och sköter om både sig själv och andra? Metoden som använts är Axelssons analysmodell (Axelsson 2012, ss. 203-220) för litteraturstudier. Under detta analysarbete identifierades olika teman och subteman. Dessa behandlar kvinnornas förändrade självbild samt hur de hanterar sin vardag. De behandlar också kvinnornas upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande  och  hur  det  är  att  sköta  kosten.  Kvinnorna  uttryckte  att  sjukdomen påverkade deras möjligheter att fullfölja sina åtaganden gentemot familjen då de samtidigt skulle sköta sin egen sjukdom. I diskussionen belyses kost ur olika perspektiv och hur kvinnans roller påverkas av hennes sjukdom. Den bristande kommunikationen kvinnorna möter i hälso- och sjukvård diskuteras också. Det är viktigt att kvinnorna får individanpassat stöd och hjälp att hantera sin livssituation, både av hälso- och sjukvård samt av anhöriga. Stödet ska skapa bra förutsättningar för en god egenvård och hälsa. Att främja hälsa och lindra lidande är grunden för vårdvetenskapen

Topics: kvinnor, diabetes, upplevelser, patientperspektiv
Publisher: Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:hb-10320
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles